Boerderij Veldhof is een voormalige boerderij uit het midden van de negentiende eeuw. De grote hoeve ligt op de splitsing van de Roedensestraat en de Hogeweg. Op een kaart uit 1821 draagt de boerderij de naam Veldhof.

Boerderij Veldhof met stal. © Hans Barten
Vooraanzicht voorhuis. © Hans Barten

Voor- en achterhuis

Het gaaf bewaarde voorhuis onder een rieten schilddak is dwars op de oorspronkelijke stal gebouwd. Dit achterhuis is deels met pannen en deels met riet gedekt. Op het dak staan maar liefst drie gemetselde schoorstenen. De naar de straat gekeerde voorgevel is vier traveeën breed met drie gelijke vensters met luiken: links van de voordeur één venster met zesruits raam en rechts twee. Boven de grote voorgevelvensters zitten vier vierruits zoldervensters. Het linkerdeel van de voorgevel is voorzien van een stuclaag. Onder dit linkergedeelte zit een kelder.

Achtererf

Het achtererf ligt door de haakse bocht van de weg ook aan de Roedensestraat. De achtergevel is symmetrisch met de originele indeling. Links en rechts van de grote deeldeuren van de oorspronkelijke langsdeel bevinden zich de staldeuren. De deel kreeg daglicht door twee rondboogvensters. Boven de deeldeuren zit het hooiluik van de hooizolder.

Roedens Dijkje

Boerderij Veldhof ligt aan de vroegere weg naar Bergharen. De eeuwenoude grens tussen de dorpen Horssen en Bergharen werd gevormd door een opgeworpen waterkering: het Roedens Dijkje. Deze naam komt van de toen daarbij gelegen boerderij De Roeyen, die later ook Roedensenhof heette. De dam moest het water uit de bovendorpen tegenhouden, zodat Horssen minder wateroverlast had. De Roedensestraat heeft hieraan zijn naam ontleend. Nog in 1925 kreeg de straat een hoefpad: een verhard pad voor paarden in het midden van de weg.

De voormalige boerderij is nu een particuliere woning en niet vrij toegankelijk.