Kunstenaar Ed van Teeseling maakte "Hand van de hand van Sisyphus" in de jaren zestig ter gelegenheid van de ingebruikname van een nieuw schoollokaal van de Lagere Technische School (het tegenwoordige Pax Christi College). De sculptuur verwijst naar het handwerk van Sisyphus, naar de zichzelf lassende hand van de LTS-er én naar de beeldhouwende hand van de kunstenaar zelf.

Hand van de Hand van Sisyphus van Ed van Teeseling. Fotografie Hans Barten

Van Teeseling wordt door velen gezien als de 'stadsbeeldhouwer' van Nijmegen. Hij verrijkte Nijmegen met een groot aantal beeldhouwwerken.

Het verhaal van de mythologische figuur Sisyphus heeft ons de uitdrukking 'sisyphusarbeid verrichten' gebracht: werk dat men vergeefs blijft verrichten. Het verhaal vertelt van koning Sisyphus die de vader der goden Zeus verraadt.

Zeus straft Sisyphus en stuurt hem De Dood. In het schimmenrijk moet Sisyphus een groot stuk marmer met zijn handen een heuvel oprollen. Maar telkens wanneer hij bijna boven is, rolt de steen naar beneden en moet hij opnieuw beginnen. Sisyphus deed het handwerk om het handwerk. Zijn handen stonden steeds voor een nieuwe opgave.