De Heemkundevereniging Leeuwen is in 2009 opgericht. Het werkgebied van de vereniging bestaat ui de dorpen Beneden- en Boven-Leeuwen. Tot 1899 was er slechts sprake van één dorp Leeuwen, totdat in dat jaar Beneden-Leeuwen een eigen parochie kreeg.

Pentekening Huis te Leeuwen Bron Regionaal Archief Nijmegen

De vereniging wil de belangstelling en kennis van het eigen woongebied, haar bevolking en de gebruiken in brede kring bevorderen. Daarnaast wil ze heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden behouden. Dit doet ze door:

  1. Historisch onderzoek, bestuderen, veiligstellen en zo nodig beheren van heekundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in het werkgebied;
  2. Het instellen van secties. Bij oprichting zijn twee secties ingesteld: een sectie historisch onderzoek en een sectie beheer natuurgebieden;
  3. Het organiseren van excursies, cursussen, lezingen, publicaties en tentoonstellingen;
  4. Het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaande doelstelling verband houden of daartoe van belang zijn.