Stichting Tremele © Stichting Tremele (2014)

  • het onder de aandacht brengen van de geschiedenis van het dorp Dreumel bij de (oud) inwoners en iedereen die zich bij Dreumel betrokken voelt;

  • het doen van (historisch) onderzoek in archieven in de breedste zin van het woord;

  • het vergroten van de gemeenschapszin en het verbeteren van onderlinge contacten middels het organiseren van activiteiten zoals tentoonstellingen, ontmoetingsdagen of anderszins;

  • het onder de aandacht brengen van historisch materiaal middels publicaties op de website www.tremele.nl, (eventuele) uitgaven van boeken, DVD's of anderszins;

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.