Baker met baby en wieg op de kamer van de ouders, ca. 1950

"Een doctor erbij, tenminste bij de eerste bij ons thuis hadden ze er een doctor bij en toen was 't nog '52 en die is dood geboren en toen heeft de doctor en omdat het een jonge doctor was hebben ze het kind nog mogen zien. En anders ook niet dat was al heel modern. Dat mocht niemand zijn of horen, daar werd normaal over gezwegen, maar bij ons thuis hebben ze weleens verteld dat er een kindje dood geboren was. Want hiernaast de buurvrouw die kwam thuis en die zegt bij Jansen op de Kweldam is een kindje dood geboren, nou ik kreeg een draai om mijn oren."

Verhalenkoffer

Dit verhaal is onderdeel van de tentoonstelling 'Gelderse verhalen op reis'. De tentoonstelling is ontwikkeld naar een idee van Charlotte Reijngoudt-Giesbers, voorheen streektaalfunctionaris bij Gelders Erfgoed en is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de Provincie Gelderland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de medewerking van vele dialectsprekers in Gelderland.